Transparens i valberedningen

Denna post postas både här och på forumet.

Vi hade i förra veckan ett möte där vi beslutade oss för att det arbete som vi gör inom valberedningen skulle bli mer transparent. Detta då vi lätt kan ses som en sluten maktgrupp som jobbar i det dolda med kriterier och agendor som vare sig medlemmar eller den sittande styrelsen inte känner till. Det i sig kan väldigt lätt leda till problem i form av misstro (från både medlemmar och styrelse) och en tro om att det handlar om rena kompistillsättningar. Så är inte fallet och genom att vi är mer öppna med hur vi arbetar och varför så kan man förhoppningsvis undvika detta.

Det första vi gjorde var att redovisa vilka kriterier vi har för de olika positionerna – dessa kriterier har redan publicerats på Mabs blogg och har gått ut i ett mail till alla medlemmar, men återpubliceras nedan tillsammans med lite ytterligare kriterier som vi letar efter men som inte skrevs ut i mailet då dessa kriterier inte påverkar personerna som söker, utan påverkar sammansättningen på den nya styrelsen.

Kriterier till styrelsen
Styrelseledamot:
Vi söker dig som har erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare, gärna inom både ideell, offentlig och privat sektor. Andra erfarenheter som är meriterande är juridisk skolning, kunskap om ekonomistyrning samt erfarenhet av arbetsledning och personalfrågor. Vi tror att du som söker är drivande men samtidigt lyhörd, självsäker men ödmjuk och visionär men samtidigt inkännande och med en genuin vilja att jämka samman olika viljor till en gemensam linje. Förmodligen har du ett par års arbetserfarenhet på nacken, gärna inom en ledande befattning. God inblick i piratpartiets organisation och ledningsstruktur är ett plus, men inte ett krav.

Valberedare:
Som valberedare förväntas du ha en god förståelse för hur partiet fungerar samt en god personkännedom. Det är meriterande med erfarenhet från rekryteringsarbete eller intervjuteknik, samt givetvis tidigare erfarenheter av valberedningar i ideell verksamhet.

Revisorer
Till revisorer söker partiet personer med god erfarenhet av hur ideella organisationer fungerar. Gärna kopplat till en utbildning inom revision eller bokföring.

Outtalade kriterier:
Dessa är kriterier som vi har använt oss av, men som inte har skrivit ut då dessa inte påverkar de personer som söker direkt, utan enbart påverkar sammansättningen av vårt förslag till ny styrelse. Värt att notera är att det här är kriterier vi strävar efter och inte nödvändigtvis kriterier som vi kommer att lyckas uppfylla. De kriterier som vi har letat efter är som följer:
*Stor geografisk spridning – Detta innebär att vi gärna ser både styrelseledamöter och valberedare från hela landet i en (relativt) jämn fördelning mellan distrikten. Detta då distrikten är ungefär lika stora i antal medlemmar sett och att vi vill att vårt förslag till ny styrelse har en bra representation av våra medlemmar.
*Stor politisk spridning – Detta innebär att vi gärna ser både styrelseledamöter och valberedare med spridd politisk bakgrund. Detta då våra medlemmar och väljare kommer från höger/vänster/mitten/inget och vi vill försöka ge styrelsen en liknande representation. Återigen då vi vill att vårt förslag till ny styrelse så bra som möjligt ska representera våra medlemmar.
*Kön – Nej, det handlar inte om kvotering. Skrik inte på oss 😉 :D. Men vi försöker dock få till ett förslag som inte bara har t.ex. män eller bara har kvinnor. Detta för att det är bra med en styrelse som inte består av enbart ett kön.
*Piratpartistiska hjärtefrågor – Försöka få en spridning bland våra hjärtefrågor så det inte blir ett läger med till exempel bara integritetskämpar. Viktigt när styrelsen har möjlighet att bestämma sakpolitik.
*Roll i grupp – Här letar vi efter folk som kan fylla olika roller i en grupp av den enkla anledningen att om man enbart stoppar in ledare i en grupp så blir det lika dåligt som en grupp som inte har en enda ledare.

Tankar kring styrelsen
Vi försöker sätta ihop en ny styrelse som har både erfarenhet och entusiasm. Vi letar inte nödvändigtvis efter folk som kommer att hålla med varandra om allting, men som vet hur man hanterar konflikter och olika åsikter utan att det behöver bli ett tredje världskrig utav det. Folk som kan diskutera, argumentera men som vet att det är okej att ha skilda åsikter. Det som är det viktigaste för oss är att få en styrelse som fungerar och inte nödvändigtvis en som är överens om allt.

Vi vill även utöka den existerande styrelsen så den blir större än vad den är idag. Detta gör vi av flera olika anledningar. Dels så ger det oss ett bättre kuppskydd att ha en större styrelse, men viktigast av allt är att med en större styrelse så blir påverkan av frånvarande styrelsemedlemmar på möten mindre eftersom det finns en större pool att ta av. Utöver detta så anser vi att mångfald är något bra och ju fler styrelsemedlemmar desto större mångfald kan man få.

Vi arbetar även för att försöka separera styrelsen och ledningen mer än vad den är idag då det är två separata organ i partiet och man bör undvika att ha samma personer i bägge grupperna, inte minst på grund av tidsmässiga skäl.

Arbetsrutiner
Eftersom valberedningen är utspridd över stora delar av landet (och en person i Bryssel) så sker det mesta av vårt arbete via Skype. Vi håller oregelbundna möten på Skype, men det allra första mötet vi hade skedde AFK i Uppsala. Detta för att vi skulle kunna bonda lite bättre och lära känna varandra lite mer. Utöver våra oregelbundna möten så har vi ganska ofta kontakt på Skype utanför dessa möten.

Vi skickade som sagt var ut ett mail som postades på Mabs blogg och sedan inväntade vi svar. Vi har tagit emot nomineringar från folk som har nominerat sig själva, men även folk som har nominerat andra. I dessa fall så har de som har nominerats blivit tillfrågade om de accepterar nomineringen.

Då vi har fått in väldigt många intresseanmälningar så har vi använt oss av en ganska hård sållningsprocess i ett första led (alltså innan intervjuer). Detta för att vi inte har tid eller pengar att intervjua alla som anmäler intresse. Eftersom vi fortfarande tar emot anmälningar så kan vi i dagsläget inte skriva ut hur vi genomför den första sållningen då det riskerar att ge en fördel till de som anmäler sig senare.

Efter den första och ganska hårda sållningen så har vi fått fram en lista med namn på möjliga intervjuoffer. Det blev en ganska så lång lista och vi har genomfört många intervjuer de senaste veckorna. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt genomföra AFK-intervjuer, men då vi har en begränsad budget och tid så har det inte alltid gått. Till varje intervju så har vi sett till att minst halva valberedningen är på plats (tre av sex personer). En person ställer frågorna, en person antecknar i ett gemensamt dokument och efter intervjun så får alla komma med reflektioner. Intervjufrågorna är standardiserade, men kan inte återges här då vi kanske inte är klara med alla intervjuer.

De platser vi har genomfört intervjuer på är:
Datum & plats
23-24 jan – Linköping
6 Februari – Uppsala
13 Februari – Malmö

Om man jämför med den postningen som länkades till så saknas Göteborg på listan. Det är för att vi tyvärr inte haft tillräckligt med folk som anmält sig för AFK-intervju den dagen. Det är helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart att skeppa 2+ personer runt halva landet (eller från Bryssel) för en enda AFK-intervju. Inte med partiets ansträngda kassa.

Intervjuoffer
Vi skulle gärna här presentera alla som vi har intervjuat, men vill inte göra detta utan att ha frågat var och en om det är okej. Vi håller på och frågar de som har intervjuats om det är okej och när alla är tillfrågade så kommer en lista att publiceras.

Den här posten gör förhoppningsvis mycket för att ge lite av en inblick i vad vi gör och hur vi gör det. Vi önskar vi kunde berätta mer, men eftersom vi inte är klara med processen än och eftersom det skulle ge en alldeles för stor fördel för de som inte intervjuats än så måste det helt enkelt vänta. Om du som läser det här har några frågor så ställ dem gärna. Kan inte lova att vi kan svara på dem dock. 🙂

Har du några idéer på hur vi kan öppna upp processen mer så är vi väldigt intresserade! Eftersom valberedningens arbete är en kontinuerlig process som innebär mycket arbete rörande privatpersoner så måste vi gå en balansgång mellan bevarad integritet och ökad transparens vilket gör att vi inte kan lova att alla förslag går att genomföra, men vi tar gärna emot dem. 🙂

Pingat på Intressant.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Detta inlägg publicerades i Allmänt, Pirat. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Transparens i valberedningen

  1. klara skriver:

    Way to go. Transparens ftw!!!

  2. Mia* skriver:

    Det här med öppenheten är jättebra. Word! #wordness

  3. Pingback: Tankar från valberedningen kring suppleanter i Piratpartiets styrelse – Mab

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s